Over de stichting

Stichting Jazz at the club (ANBI status)

De Stichting Jazz at the Club is in 2021 opgericht met als doel “het bevorderen van laagdrempelige en hoogwaardige jazzactiviteiten”. Zo staat het althans omschreven in de statuten bij de oprichtingsacte. De initiatiefnemers zijn een aantal jazzliefhebbers uit Den Haag. Jazzmusici blijken vaak onvoldoende mogelijkheden te hebben om zich voor een breed publiek te presenteren, ontplooien en vernieuwen. Dat heeft deels te maken met het gebrek aan (professionele) faciliteiten, zoals podia, maar ook aan beperkte subsidie- en sponsormogelijkheden en studio’s. Ook het feit dat jazzmuziek (en geïmproviseerde muziek) nauwelijks een hechte, organisatorische basis kent is daaraan debet.

De Stichting Jazz at the Club zal – in nauwe samenwerking met podia, concertorganisatoren, subsidieverstrekkers, sponsors, (belangenverenigingen van) jazzmusici, culturele centra en opleidingen – “hoogwaardige jazz” in de Haagse regio stimuleren, faciliteren en promoten. Er wordt samen gewerkt met (de jazzopleiding van) het Koninklijk Conservatorium, BID (de belangenvereniging van Haagse jazzmusici), Podium De Nieuwe Kamer, Sociëteit De Witte en het The Hague Marriott Hotel

Deze website en een beleids- en activiteitenplan, dat inmiddels in concept besproken is met talloze stakeholders op het terrein van jazz en/of geïmproviseerde muziek, vormen de basis voor diverse activiteiten zoals o.a. het voortzetten van de Friday Night Jazz concerten in het The Hague Marriott Hotel.  

  • Contact: Robbert Coops, secretaris
    Jan Willem Frisohof 43, 2517 LA Den Haag
  • Telefoon: 070 355 91 41
  • E-mail: stichtingjazzattheclub@gmail.com
  • Bank: NL 90 RABO 0366 8941 45 ten name van de Stichting Jazz at the Club
  • RSIN nummer: 861462154
  • Stichting Jazz at the Club heeft zowel een ANBI (algemeen nut beogende instelling) als een culturele ANBI status verkregen.

Het bestuur is onbezoldigd.

De bestuursleden van Stichting Jazz at the Club

Portret van Ronald Blom

Ronald Blom

Voorzitter

Niet geboren (1946), wel getogen in Den Haag. Studeerde
geneeskunde in Leiden en was huisarts in Den Haag tot 1981.
Daarna ruim 25 jaar medisch adviseur bij zorgverzekeraars.
Sinatra en jazz liefhebber van jongs af aan.
Treurt net als velen nog altijd over het verlies van het NSJF voor Den
Haag, de jazzstad van Nederland. Heeft mede daarom en ter
compensatie van het feit dat hij nooit een instrument ( met name de
piano ) heeft leren bespelen samen met Robbert Coops sinds 2015
diverse jazzactiviteiten op verschillende locaties in Den Haag
georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om dit via de Stichting Jazz at
the Club een stevigere basis te geven en verder uit te breiden. Radio
maken is één van zijn favoriete hobby’s dus zullen ook het digitale
radiostation Jazz at the Club met het Radio Jazz Magazine en
binnenkort ook een podcast daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Bart Bartels

Penningmeester

Geboren in Den Haag (1950), getogen op de Veluwe, maar weer 25 jaar vast op het honk. Gespecialiseerd in marketing (Nima C), vervolgens Master Bedrijfskunde Rotterdam en Master Business Telecommunications Delft. Eerste fase in mijn werkzaam leven diverse marketing managementfuncties bij Bols, Ceta Bever en marketingdirecteur bij Selviac (Bailey’s, Smirnoff, Cointrau, Malibu, Passoa etc). Mijn tweede fase was mijn entree in de IT-wereld: verzelfstandiging van KPN waar ik ook diverse managementfuncties heb bekleed. Daarna o.a. practice director Mobiliteit bij Logica tot 2013. Mijn liefde voor de muziek begon bij The Shadows die een grote basis legde en als voorbeeld diende voor vele muzikanten. Ik speel zelf deze muziek op mijn elektrische gitaar. Heb in wezen een brede belangstelling voor muziek, zoals blues, big bands, nederbeat en muziek met blazers denk aan groep Chicago en cs. Een van mijn lievelingsinstrumenten naast mijn gitaren is de saxofoon die ik overigens niet bespeel. Ik hoop een stevige bijdrage te kunnen leveren om de Stichting Jazz at the Club grote bekendheid te geven in de Haagse Jazz scene en daarbuiten!

Robbert Coops

Secretaris

Geboren maar niet getogen in Den Haag. Studeerde sociale geografie en ging uiteindelijk het communicatievak in. Was enige tijd voorzitter van Het Paard. Zijn muzikale interesses zijn breed: van blues tot pop en van klassiek tot....jazz. Hij verbaasde zich over het schijnbare gemak waarmee North Sea Jazz uit Den Haag - voorheen de jazzstad van ons land - werd verdreven. Heeft samen met jazzliefhebber en -kenner Ronald Blom op kleinschalige manier jazzconcerten in Hotel Bel Air (en later in het Marriott The Hague) georganiseerd. Samen met Marnix Bosman (geluidtechnicus) en Paul Waaijers (columnist) werd rondom de live uitgezonden concerten het digitale radiostation opgezet. Non stop jazzmuziek in afwisseling met columns, interviews en nieuws. Als lid van Sociëteit De Witte zette hij opnieuw met Ronald Blom een succesvolle en drukbezochte concertreeks onder de naam Jazz at the Club op.   

Portret van Maurice Westerwoudt

Maurice Westerwoudt

Algemene zaken

Ik ben in 1967 geboren op de Valkenboskade en heb mijn gehele jeugd doorgebracht in Den Haag, geboren en getogen. Na het voltooien van mijn HBO opleiding ben ik naar Rotterdam getogen en heb daar een 20 jaar gewoond, voordat ik weer naar Den Haag terugkwam. Gelukkig getrouwd en gezegend met 3 dochters en 2 kleinkinderen en met mij is er sprake van een kleine verjonging in ons Stichtingsbestuur. Een buitenbeentje. Mijn warme gevoelens voor Jazz zijn ontstaan door Little Steven, de gitarist van Bruce Springsteen. Zijn rol in Lilyhammer was al fenomenaal, maar zijn 2 jazz CD's met muziek uit de serie zijn een absolute aanrader.
Zoals bij velen neemt de muziek dus ook bij mij een bijzondere plek in. Altijd op zoek naar iets nieuws, maar wel blijven hangen in veel oud werk. Oprecht geïnteresseerd en vereerd dat Robbert en Ronald, twee grote jazzliefhebbers die op dit gebied enorm veel betekenen voor artiesten en Den Haag, mij vroegen zitting te nemen in het bestuur van Jazz at the Club. Aan ideeën geen gebrek. We gaan er met elkaar iets moois van maken.